ឧបករណ៍ពាក់ឆ្លាតវៃ

https://www.keeponenergy.com/smart-wearable-device/

ឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បានឆ្លាតវៃ

● ទំហំដែលអាចបត់បែនបានតាមបំណង;

● ការរចនាកញ្ចប់ថ្មដែលមានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន;

● សមត្ថភាពសាកថ្មលឿន៖ អាចទ្រទ្រង់ 3C-5C;

● ការបញ្ចេញទឹករំអិលខ្លាំងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប។

● ដង់ស៊ីតេថាមពលឈានមុខគេ;

● ដំណើរការប្រកបដោយស្ថិរភាពពេញមួយវដ្តជីវិត;